Hou vast aan de genade

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag.
Hebreeën 12:28


Ben je ook nieuwsgierig naar wat God heeft beloofd? Hier staat dat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Terwijl alles geschud wordt en aan verandering onderhevig is, staan Gods beloften vast.

Die hebben eeuwigheidswaarde en maken ons leven standvastig. Helaas hebben de vertalers niet duidelijk gemaakt hoe je dat koninkrijk dan krijgt, terwijl dat in de grondtekst toch duidelijk wordt aangegeven. In de Statenvertaling lees je dat wel.

‘Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden.’

Het gaat erom dat we de genade vasthouden! We moeten niet menen dat we de beloften die God ons doet, zullen krijgen door onze eigen verdiensten. Gods zegen is niet afhankelijk van ons wisselvallige gedrag, maar van zijn onverdiende gunst. En die staat vast.

Alleen als we de genade vasthouden, zijn we in staat om God zo te dienen en te vereren dat Hij er behagen in schept. God vraagt om eerbied en ontzag voor die genade. Dan kan Hij op zijn beurt ons al zijn beloften geven, die allemaal deel uitmaken van zijn koninkrijk.

Wat een genade: je ontvangt een onwankelbaar koninkrijk. Als je Gods genade vasthoudt, leef je in dat koninkrijk als een koning die heerst over de wankele aardse omstandigheden.