Leer van Jezus wat rust is

‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’

Matteüs 11:29

De Bijbel zegt dat het diepste probleem van mensen is dat ze bang zijn om hun bestaan te verliezen. Het is alsof je als een slaaf vastgeketend zit aan de angst voor de dood. Je uitlatingen, gedragingen en drijfveren brengen voortdurend tot uitdrukking dat je gekend wilt worden, geaccepteerd en bevestigd.

Alleen Jezus kan je het diepe besef geven dat je geliefd bent en er voor altijd mag zijn. Daarom is Hij de enige die je uit het slavenjuk van de angst voor veroordeling kan bevrijden.

De Zoon is een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood (Hebr. 2:14-15).

Jezus wil je een ander juk opleggen: zijn kruis. Aan het kruis nam Hij de dood van jou over. Daar heeft Hij bewezen hoe geliefd jij bent: zo geliefd dat de dood niets meer over jou te zeggen heeft. Jezus heeft dat kruis voor jou gedragen en nu mag jij eronder met Hem meelopen om van Hem te leren.

Jezus was zachtmoedig toen Hij het kruis droeg. Zachtmoedig betekent dat elke veroordeling afwezig is. Jezus was ook nederig van hart. Nederig betekent niets van jezelf, zodat je de overvloed van Gods genade kunt aanvaarden. Onder het kruis kom je volledig tot je bestemming.

‘Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Mat. 11:29-30).

Matteüs 11:20-30