Let op Israël

Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven, dan zal een herboren volk de HEER loven.
Psalm 102:19

God kondigt in zijn Woord een ommekeer aan in het lot van zijn volk Israël. Hij zal komen met genade!

En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn … (Jes. 30:18).

Hij zal met zijn Geest zijn genade benadrukken, zodat zijn volk Jezus zal erkennen.

‘Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben’ (Zach. 12:10, NBG ’51).

God zal de Joden dan zijn Geest geven, zoals Hij al zijn kinderen zijn Geest geeft:

‘Ik zal mijn Geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen – zo spreekt God, de HEER’ (Ezech. 39:29).

Let op Israël, koester liefde voor onze oudste broer, zie wat God in deze laatste dagen gaat doen:

U zult opstaan en u over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur, want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief, de ruïnes vervullen hen met deernis (Ps. 102:14-15).

En kijk dan wat Gods ontferming over zijn volk wereldwijd teweeg zal brengen:

Alle volken zullen de naam van de HEER vrezen, alle koningen zijn majesteit eren als de HEER Sion heeft gebouwd en hij in majesteit is verschenen (Ps. 102:16-17).

Steeds meer mensen zullen willen delen in de zegen die God ons en Israël gunt.

‘Jubel Sion, verheug je, want ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal ik wonen’ (Zach. 2:14-15).

Let op Israël, want Gods klok tikt richting genade!