Hoe de bruidegom de bruid krijgt

‘De bruidegom krijgt de bruid.’
Johannes 3:29

De hele Bijbel kun je in vijf woorden samenvatten. Het is een romance die Johannes de Doper kernachtig onder woorden brengt:

‘De bruidegom krijgt de bruid’ (Joh. 3:29).

De bijbelse geschiedenis kun je daarom lezen als de verovering van de bruid door de bruidegom. Maar hoe, dat heeft geen mens kunnen bedenken. Want als de bruid ontrouw blijkt te zijn, sterft de bruidegom … om een nieuw huwelijk mogelijk te maken. En wat een ontknoping volgt er dan! Want dat huwelijk wordt voltrokken aan het kruis, om nooit meer stuk te gaan!

Om te beginnen vraagt Jezus zijn Vader om zijn bruid. En reken maar dat de Vader zijn Zoon alles geeft waar Hij Hem om vraagt!

‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook zo in ons zijn’ (Joh. 17:21).

Vervolgens geeft Jezus aan het kruis zijn jawoord: ‘Het is volbracht’ (Joh. 19:30).

Daar wordt dit huwelijksverbond met Jezus’ bloed getekend: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden’ (Mat. 26:28).

Daar gaat ook de huwelijkswoning van het slot: ‘Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn’ (Luc. 23:43).

En vanaf dat moment deelt de bruid in de kwaliteiten van de bruidegom: … zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver (Ef. 5:25-27).

En hoe reageert de bruid? Die geeft zich over aan zoveel liefde. Want die genade vraagt niets anders dan overgave.