Leven in geloof is leven vanuit openbaring

Het is onze vurige wens (...) dat u in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.
Hebreeën 6:11, 12


God wil dat we zullen leven vanuit openbaring. Dat we zijn Woord horen en erop zullen vetrouwen, met standvastig geloof in Gods beloften. Dat maakt ons sterk in elke situatie.

God wil niet dat we leven vanuit ervaring. Dat de omstandigheden bepalen hoe we denken en handelen. Dat maakt ons namelijk wankelmoedig en onstabiel.

God openbaart in zijn Woord wie Hij is. En hoe Hij over ons denkt. En hoe we over onszelf mogen denken. En hoe we in het leven kunnen staan. En wat Hij ons allemaal belooft. Zijn Geest helpt ons verder dan alle ervaringen die we opdoen.

Zelfs een kind kan een geloofsheld zijn – als het leeft vanuit openbaring. Het gaat er maar om of je God op zijn Woord vertrouwt.

Terwijl oudere mensen met veel ervaring soms geen steek verder komen. Omdat hun ervaringen bepalen hoe ze over zichzelf denken, hun omgeving, hun omstandigheden. En over God. Ze worden getekend door het moment als ze niet hebben geleerd om op Gods beloften af te koersen.

Ken je Gods Woord? Staat je helder voor de geest wat jou beloofd is? Geloof je daar standvastig in? Neem een voorbeeld aan de mensen die jou daarin zijn voorgegaan en vergeet al die bitse en bange mensen die maar blijven mitsen en maaren.

Je leeft gecompliceerd en onzeker als de ervaringen je leven bepalen, maar eenvoudig als een kind vanuit openbaring. Wie op Gods Woord vertrouwt, kan ontspannen leven, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Zo werkt leven door geloof.