Liefde – Hoe meer vergeving, hoe meer liefde

‘Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’
Lucas 7:47

Een farizeeër nodigt Jezus bij zich thuis uit. Tijdens het eten dringt een vrouw het huis binnen. Ze rent op Jezus af en begint al huilend zijn voeten te wassen. De aanwezigen zijn verbijsterd. Deze vrouw schendt niet alleen alle etiketten, ze is ook nog eens een prostituee.

Jezus laat haar haar gang gaan. Hij weet wat zijn tafelgenoten denken. Daarom richt Hij zich tot de gastheer en begint een verhaal.

‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? (Lucas 7:41-42).

De farizeeër voelt zich ongemakkelijk, maar geeft beleefd antwoord.

‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden’ (Lucas 7:43).

Jezus beaamt dat en wijst naar de vrouw. Hij zegt dat de gastheer heeft nagelaten wat zij wel doet.

‘Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde’ (Lucas 7:47).

De vraag die Jezus hier oproept is dus hoe goed je beseft dat je vergeving nodig hebt en dat je die van Hem hebt gekregen. Dat besef wekt veel liefde op. Deze vrouw was er vol van. Daarom toonde ze ook zoveel liefde.

Wink – Het is winst als je jezelf verliest in Jezus: hij schenkt je aan jezelf terug, maar nu vol van zijn waardigheid en liefde.