Liefde is de grootste vreugde

‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.’

Johannes 15:9

Kun je je voorstellen hoe God de Vader van zijn Zoon Jezus houdt? Dat moet wel heel bijzonder zijn. Misschien kun je er iets van begrijpen als je het voorbeeld neemt van een ideale zoon. Wat maakt die bij zijn vader los? Of het voorbeeld van een ideale vader. Hoe zal zijn zoon op hem reageren? Nu hebben we het over de perfecte Vader en zijn perfecte Zoon. Die zullen beslist een perfecte liefde voor elkaar koesteren. Moet je je voorstellen. Het is dezelfde perfecte liefde die Jezus ook voor jou koestert. Liefde die af te meten is aan eeuwige trouw. Liefde die je als warmte kunt ervaren. Liefde die richting geeft. Zekerheid ook. En energie. Hij kan zacht, nauwelijks waarneembaar zijn als een wolk, maar ook hard en onstuimig als een waterval. Die liefde wordt niet beïnvloed door jouw imperfectie, want hij is verankerd in Gods liefde voor Jezus. Het is onafgebroken liefde, zonder voorwaarden, zonder dreiging van verlies of afwijzing. Die liefde geeft Jezus door aan jou.

‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde’ (Joh. 15:9).

Wanneer je die liefde ontvangt en jezelf daarin koestert, kun je die op den duur ook weer doorgeven aan anderen. Wat je in je hebt komt beschikbaar.

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad’ (Joh. 15:12).

Weet je dat dit je de grootste voldoening schenkt: die liefde ontvangen en doorgeven? Hier leef je voor!

‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Joh. 15:11).

Johannes 15