Liefde, liefde, telkens weer liefde

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 4:8

Wat is liefde? Niemand anders dan Johannes heeft dat zo kort en krachtig benadrukt: God is liefde (1 Joh. 4:16). Als Johannes de laatste woorden van Jezus in de hoofdstukken 13 tot en met 17 van zijn evangelie opschrijft, tekent hij wel dertig keer ‘liefde’ en ‘liefhebben’ op uit zijn mond. Johannes heeft een leven lang kunnen zien hoe Jezus dat woord waarmaakt: eerst toen hij als discipel met Hem optrok, later als leider in de gemeente. Daarom onderstreept deze apostel van de liefde datzelfde woord in zijn brieven.

Maar wat is liefde eigenlijk? Is het mogelijk om antwoord te krijgen op die vraag? Jazeker. Luister maar weer naar Johannes.

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop (1 Joh. 4:16).

Je kunt liefde kennen. Hij kan zelfs in je zijn. Eerder schreef Johannes namelijk al wat die liefde inhoudt.

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven (1 Johannes 4:9).

Als je Jezus leert kennen en zijn leven ontvangt, ga je begrijpen wat liefde werkelijk betekent. Als je weet dat er in Jezus geen enkele veroordeling is, maar dat God zoveel van je houdt dat Hij je het allerbeste leven gunt. Hij heeft daar zijn eigen Zoon voor geruild. Dat is pas liefde, te meer omdat je daar altijd op kunt vertrouwen.

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden (1 Joh. 4:10).

Tip – Lees de eerste brief van Johannes eens een paar keer helemaal door (en let op de liefde).

Johannes 13:31-38