Liefde – Wat een liefde: jij bent vergeven!

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’
Lucas 23:34

Denk niet dat alleen een paar Joden en Romeinen Jezus hebben vermoord. Ook wij hebben zijn terechtstelling veroorzaakt. De Bijbel is er duidelijk over dat Hij zijn leven gaf vanwege onze zonden.

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken (Jesaja 53:5).

We hebben allemaal gezondigd. Jij en ik hebben én onszelf én elkaar én God op allerlei manieren tekortgedaan. Onze zonden zijn zo ernstig dat God ze moet bestraffen. En wel met de doodstraf.

Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23).

Maar nu het wonder. Die straf heeft Jezus op zich genomen. Hij kon dat doen, omdat Hij zelf geen zonde had begaan. Hij is de enige in de geschiedenis van mensen geweest zonder zonde, de enige met zuiver bloed. Alles wat wij wel gedaan hebben, heeft Hij niet gedaan. Daarom kon Hij al onze zonden op zich nemen.

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven (Efeziërs 1:7).

Vergeven betekent het de ander niet aanrekenen. God heeft de rekening van jouw zonden aan Jezus gegeven, zodat Hij ze jou niet aanrekent. Jij bent vrijgekocht (1 Pet. 1:18-19). Daarom waren Jezus’ laatste woorden aan het kruis ‘Het is volbracht’ (Joh. 19:30).

Kijk je naar het kruis, dan weet je hoe ernstig de zonde is. We hadden er geen idee van, totdat we zagen dat Jezus daar voor ons hing. Maar je ziet ook hoe groot Gods liefde is. Al jouw zonden zijn je daar toen vergeven. De Vader heeft het gebed van zijn Zoon aan het kruis om jou te vergeven compleet verhoord.

Wink – Overgave is de meest volledige uitdrukking van de meest volmaakte liefde: Jezus aan het kruis.