47 Mannen willen respect, vrouwen liefde

Interview Jente, februari 2016 – Ze hadden niet echt een rooskleurig beeld van het huwelijk. Want de ouders van Willem de Vink scheidden toen hij twaalf was en die van zijn vrouw Marian toen zij 44 was. Dus moesten ze hun liefdesrelatie helemaal zelf vormgeven, met vallen en opstaan. Nu ervaren zij het huwelijk als ‘hemels’ en geven ze seminars in het land.

“Het loslaten van oude beelden en betekenissen, het vinden van een eigen identiteit en het komen tot overgave aan elkaar heeft lang geduurd,” begint Willem zijn verhaal. Hij is spreker, schrijver en striptekenaar van beroep en bekend van het stripboek ‘Jezus Messias’ en de Tienerbijbel.

Loslaten
“Bij ons thuis was er sprake van geweld, van vijandschap en manipulatie. Dus dat was een heel proces van loslaten, vergeven en verwerken. Hierdoor zijn Marian en ik allebei diep ondergedompeld in de betekenis van het begrip ‘genade’ en hebben we ontdekt dat daar de sleutel zit voor een goede liefdesrelatie.”

Willem en Marian baseren hun visie op Efeziers 5:21-33 waar Paulus de liefde tussen man en vrouw vergelijkt met de liefde van Christus voor ons. Willem: “In die liefde zit overgave, Jezus geeft zichzelf helemaal aan zijn bruid en dat zag ik bij mijn vader helemaal niet. Althans, niet bij mijn moeder, wel bij zijn tweede vrouw en dat triggerde mij. Waarom kon hij het nu wel? Ik denk dat mijn vader mijn moeder niet kon liefhebben omdat zij geen respect voor hem had. Er was weinig respect voor mijn vader en daardoor weinig liefde voor mijn moeder. En daarmee kwamen ze in de vicieuze cirkel terecht van respectloosheid en liefdeloosheid. En dat is nou net de clou: de man heeft respect nodig en de vrouw liefde. Man en vrouw hebben verschillende behoeften, precies zoals Paulus dat ook zegt: vrouwen, respecteer je man en mannen, heb je vrouw lief. Het is de ervaring van Marian en mij dat je dat kunt leren. Als je uit genade leeft, kun je dat leren.”

Sleutel
“Ik zie dat ook bij de tweede vrouw van mijn vader”, gaat Willem verder. “Zij leeft van genade en haalt daar een overvloed aan liefde uit. Zij kon dat geven aan mijn vader, ook al was hij een moeilijk mens. Ze begon met het geven van respect en moest daarvoor door Gods ogen naar mijn vader kijken. Dat bleek de sleutel te zijn. Toen begon de liefde van mijn vader voor haar ook te stromen. En dat klinkt nou makkelijk, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Eigenlijk begint het met een geloofsuitspraak. “Mijn lief glanst en schittert, hij steekt boven duizenden uit,” zegt het meisje in Hooglied (5:10). En de jongen zegt: “Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid” (4:7). Dat zegt Jezus tegen mij en tegen heel zijn kerk. Terwijl dat natuurlijk niet helemaal waar is. Maar hij kijkt door de ogen van God naar ons. En dan kan het.”

Marian: “Op de seminars die wij geven, zeggen we dat de deelnemers deze tekst uit Hooglied hardop tegen hun man of vrouw mogen uitspreken (of in eigen woorden). Want in de Bijbel staat: ‘Met de mond belijdt men tot behoudenis’. Dat wordt eerst heel gek gevonden en er wordt een beetje lacherig over gedaan, maar ik heb ervaren dat het werkt. Als je maar vaak genoeg zegt dat je man boven duizenden uitsteekt, komt je hart op een gegeven moment mee. En gaat je man het geloven. Het zeggen is moeilijk, maar het ontvangen ook en daarin zie ik geen verschil tussen man en vrouw. Ze vinden het allebei moeilijk om liefde te ontvangen.”

Bruiloftstaal
“Het Hooglied staat in het midden van de Bijbel, wist je dat?” zegt Willem enthousiast. “Precies in het midden. De liefde tussen bruid en bruidegom is de kern van het Evangelie. Je zou de Bijbel kunnen samenvatten in één zin: ‘De volmaakte Vader is op zoek naar de volmaakte bruid voor zijn volmaakte Zoon’. De hele Bijbel staat vol met bruiloftstaal. Dus wat je meemaakt in je huwelijk, de liefde tussen man en vrouw, dat is de kern van het geloof. De liefdesrelatie is de kleinste, de meest alledaagse vorm van Gods liefde voor de mensheid.”

“In een huwelijk kun je niet elkaar gelukkig maken”, gaat Willem verder. “Je diepste geluk, en je diepste aanvaarding ligt in God. In zijn genade. Maar in een huwelijk dat leeft van genade, bén je wel gelukkig. Ja, ik denk dat het Gods bedoeling is dat wij gelukkig zijn, ook als we in moeilijkheden zitten. Maar dat zit ‘m dan in Zijn liefde en Zijn redding, niet in de omstandigheden. In moeilijke situaties kan ik dankbaar zijn, dat is de levenskunst die God ons aanreikt.”

Maakbaar
Het klinkt nogal maakbaar, zeg ik tegen Willem en Marian. Maar op mijn vraag of ieder huwelijk te redden valt, is het antwoord na even nadenken toch nee. “Maar wel heel veel,” zegt Marian. “Hoewel we soms huwelijken zien mislukken waarvan wij dachten dat dat wel goed zou komen en andersom. En we zien huwelijken te snel eindigen, onder het mom van ‘we zijn niet gelukkig, dus we gaan uit elkaar’. Terwijl het wel een verbond is, een hogere weg. Het genadeverbond is de basis. ‘Ik kan bij je blijven, want ik ben vergeven’, dat is het uitgangspunt.

Maar een huwelijk waarvan de één niet gelooft en de ander wel? Kan dat goed gaan? “Dat kan goed gaan” vindt Willem. “God weet hen allebei te vinden. Waar liefde is, is Hij. En als de gelovige van het stel een houding van respect en liefde en genade heeft, dan geeft dat ontspanning. Dan is dat de ruimte waarin God kan werken. Daar mag je vertrouwen in hebben.”

Geliefd kind
“Ik was heel wantrouwend naar Gods liefde voor mij”, vertelt Marian. “En ik kon Willems  liefde dus ook niet ontvangen. Ik was geen leuke vrouw voor hem en dat heeft best lang geduurd. Ik ging Willem opvoeden en bekritiseren en dat was het tegenovergestelde van respect hebben. Na een lang proces heb ik op een avond tegen mezelf gezegd, hardop: ‘Ik ben een geliefd kind van God, ik mag zijn wie ik ben’. Dat heb ik leren zeggen en dat is naar binnen gegaan. Pas toen ik dat geloofde, kreeg ik zicht op de genade en kon ik Willem echt liefhebben.”

“Toen ze mijn liefde kon ontvangen, bracht dat bij haar nieuw respect op gang”, gaat Willem verder. “En toen kon ze me aanvaarden met al mijn gekke dingen, want ik heb altijd een hoofd vol grote plannen. Ze was toen niet meer bang om door mij ondergesneeuwd te worden. Want ze was in God geliefd.”

Veel vrouwen herkennen wat Marian vertelt tijdens de seminar. “Het je afgewezen en niet waardig voelen en geen liefde kunnen ontvangen. Maar God geneest, Hij herstelt je in je wezen. Het huwelijk is dé praktijkplek voor Jezus en zijn genade. Je leert beiden Gods genadetaal spreken en elkaars behoefte ontdekken. Als dat lukt, dan zou je je huwelijk misschien wel hemels kunnen noemen!”