Met Jezus blink je uit

‘Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?’

Matteüs 16:26

Wat zou je over hebben voor je leven? Het enige waar je je leven voor in zou willen ruilen is een beter leven. Jezus had zijn leven voor jou over, omdat Hij jou zijn leven gunde. Geef je Hem jouw leven, dan krijg je het gereinigd en versterkt met zijn leven terug.

 

O Heb je een gevoelig hart, dan ben je bedoeld om gevoelig te zijn voor Jezus: je mag uitblinken in je geliefd weten.

O Ben je een daadkrachtig type, dan ben je bedoeld om krachtig te zijn voor Jezus: je mag krachtig optreden in zijn Geest.

O Heb je een goed stel hersens, dan ben je bedoeld om een vernieuwd denken en spreken vanuit Jezus op allerlei gebieden toe te passen.

O Heb je een eenvoudige geest, dan ben je bedoeld om te genieten van de eenvoud van Jezus: je mag schitteren in geloofsvertrouwen.

O Heb je een diep verlangen naar vriendschap, dan ben je bedoeld voor intieme vriendschap met Jezus en mag je je opgenomen weten in zijn grote, warme familie.

O Heb je een kwetsbare gezondheid, dan ben je bedoeld om veilig te zijn in Jezus: je mag opbloeien en veel vruchtdragen binnen zijn bescherming.

O Ben je vol idealisme, dan zal Jezus je stoutste dromen overtreffen: Hij betrekt je in alles wat Hij ten goede verandert.