Leef het zoë-leven

‘Wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.’

Matteüs 16:25

Wat wil Jezus dat je verliest? Je leven dat aan de aarde gebonden is, in de zonde. Het Grieks kent twee woorden voor leven: psyche en zoë. Jezus heeft het hier over het ‘psyche-leven’. Hij wil dat je dat opgeeft. Wat win je daarmee terug? Het leven dat met de hemel verbonden is, met zijn Geest. Dat is een veel beter leven. Jezus noemt dat leven het ‘zoë-leven’. Zoals in het Johannes-evangelie.

‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Joh. 10:10).

Het psyche-leven is het leven dat met Adam begon. Het zoë-leven is begonnen met Jezus. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat je van Adams geslachtslijn zou overstappen in zijn geslachtslijn, door zijn dood en opstanding. Maar dan moet je wel geloven dat je met hem bent doodgegaan aan dat oude leven en bent opgestaan in zijn nieuwe leven (Rom. 5:12-17).

Paulus zegt het zo: je bent uit de veroordeling in de vrijspraak gestapt; je bent niet langer een zondaar, maar een rechtvaardige; overgegaan uit de dood, in het eeuwige leven (Rom. 5:18-21).

Eerder heeft Jezus gezegd dat je dan ook los moet komen van je aardse familiebanden. Vergelijk jezelf niet langer met je omgeving, anders kun je nooit in zijn waardigheid leven.

‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard’ (Mat. 10:37).

Leef dus het zoë-leven: je bent een nieuwe schepping!

Matteüs 16:24-27 Marcus 8:34-38 Lucas 9:23-26