Wel in, niet van de wereld

Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.

Galaten 6:14

Heb je je kruis op je genomen om Jezus te volgen, dan is je oude mens gekruisigd. En met je oude mens is ook de manier waarop de wereld invloed op je uitoefent gekruisigd. De machten van de wereld doen altijd een beroep op onze eigen kracht. Jij moet je waarmaken, jij moet voldoen. Maar dat hoeft nu geen rol meer te spelen.

Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? (Kol. 2:20).

De machten van de wereld maken gebruik van de wet om je aan hen te onderwerpen. Ze werpen je terug op je eigen kracht waarmee je aan de wet moet voldoen. Maar daar heb je dus niks meer mee te maken. Jij leeft uit genade, uit onverdiende gunst.

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn (Gal. 2:19-21).

Je bent dus gekruisigd voor de wereld. Geboden, omstandigheden, situaties en mensen rondom je hebben niets meer tegen je in te brengen. Toch leef je nog wel in de wereld en maak je er volop gebruik van.

Maar je bent niet meer van deze wereld (Joh. 17:11-18).

Matteüs 16:24-27 Marcus 8:34-38 Lucas 9:23-26