Jouw verlies is pure winst

‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.’

Matteüs 16:24

Langs de weg worden regelmatig misdadigers gekruisigd. Ze moeten hun eigen kruis naar de plaats van executie dragen. Jezus zegt dat zijn volgelingen ook hun eigen kruis moeten dragen. Niet zijn kruis, maar hun kruis.

 

Het kruis van Jezus is uniek. Zijn volgelingen ondergaan niet hetzelfde lijden en sterven als Hij. Jezus zal de zonde van de hele wereld op zich nemen en daaraan sterven. Maar Hij wil wel dat we Hem volgen naar zijn plaats van executie. Met ons eigen kruis. Om met Hem te sterven.

Met Jezus sterven is instemmen met de dood van je oude mens. Je erkent dat je zonden door Jezus meegenomen zijn in zijn dood. Tegelijkertijd geloof je ook dat je met Hem bent opgestaan in zijn leven.

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven (Gal. 2:19-20).

Ons kruis symboliseert niet onze smart of ons lijden. Dat heeft Jezus op zich genomen (Jes. 53:3-5). Het symboliseert onze dood. De dood van onze oude mens, zodat we opnieuw geboren konden worden. Dat kruis wil Jezus dat we op ons nemen. Zo wil Hij dat we onszelf verloochenen. Om totaal geen rekening meer te houden met de oude mens, maar alleen nog met de nieuwe, die vol is van Jezus’ kwaliteit en leven (Rom. 6:3-11, Ef. 2:21-23).

‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden’ (Mat. 16:24, ook Mat. 10:38).

Matteüs 16:24-27 Marcus 8:34-38 Lucas 9:23-26