Neem het initiatief om het goed te maken

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’

Johannes 13:34

Wat doe je als iemand jou tekortdoet of schade toebrengt? Dan stap je naar hem toe om daarover te praten, zegt Jezus. Jij neemt het initiatief.

‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken’ (Mat. 18:15).

Jij neemt het initiatief, want je wilt niet dat de ander met schuld blijft rondlopen. De Geest van Jezus dringt er bij je op aan dat elke aanleiding tot veroordeling weggenomen wordt. Daarom geef je hem of haar de gelegenheid om het goed te maken.

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na (Gal. 6:1-2).

Het is ook belangrijk dat je zelf niet met haat en veroordeling blijft rondlopen. Want dan zou wat jou is aangedaan een aanleiding kunnen worden om zelf de ander weer wat aan te doen. Op die manier zou de spiraal van veroordeling nooit doorbroken worden. Maak er dus werk van om elke schuld uit de wereld te helpen!

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad omwille van een ander geen schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf (Lev. 19:17-19).

Matteüs 18:15-35