Vergeving leidt tot herstel

Daarom roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden.

2 Korintiërs 2:8

Je zonden zijn je vergeven. Allemaal. Het werk van Jezus is compleet en definitief volbracht aan het kruis. Ook de zonden van andere mensen zijn daarom vergeven. Maar dat betekent niet dat je het onderling niet in orde moet maken als je elkaar wat hebt aangedaan.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft (Ef. 4:32).

Op basis van Gods genade en zijn vergeving voor ons allemaal kunnen we elkaar ontmoeten om het goed te maken. Het is geweldig als je elkaar kunt vergeven en herstel aan kunt bieden. Maar als de ander niet luistert, moet je er iemand bijhalen. Het kan zijn dat die persoon blijft volharden in zijn zonde en de gemeente daarmee schaadt. Dan moeten de leiders die persoon wegsturen, om de gemeente te beschermen. Zelf valt zo iemand vanaf dat moment buiten de bescherming en zegen van de gemeente. Iedereen laat die persoon los om het aan God over te laten hoe Hij hem of haar verder leidt (Mat. 18:15-17).

Paulus hoort van zo’n ernstig geval in de gemeente in Korinte. Hij wil dat deze man uit de gemeente wordt gezet. Hoewel hij gered is en blijft, zal hij buiten de gemeente blootstaan aan Satans kwellingen (1 Kor. 5:1-5).

Binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder iemand die kwaad doet uit uw midden’ (1 Kor. 5:13).

Dat klinkt streng, maar het was in dat geval het behoud van de gemeente en ook van deze man. Want hoe het verder met hem ging is bekend. Hij aanvaardde zijn uitzetting, kwam gelouterd terug en ontving vergeving en bemoediging (2 Kor. 2:5-11).

Matteüs 18:15-35