Niemand is dichterbij

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God u de Geest van zijn Zoon gegeven.

Galaten 4:6

De heilige Geest is geen ‘geest’, geen onpersoonlijke ‘kracht’ of een of andere vage ‘vonk’. Hij is niet ‘wat’, maar ‘wie’: Hij is Jezus in ons. Jezus is als mens in de hemel opgenomen, maar zijn Geest woont en werkt hier op aarde. Wat in de hemel voor ons klaar ligt, brengt Hij persoonlijk in ons leven.

Gods Geest is Gods geschenk voor al Gods kinderen. In de Bijbel werd aangekondigd dat Jezus ons zou dopen in de heilige Geest, dat Hij ons met Hem zou vervullen, Hem over ons uit zou storten. En dat heeft Hij gedaan: na het kruis, vanaf de eerste pinksterdag, werd die belofte vervuld. Nu is zijn Geest helemaal, onvoorwaardelijk en onafgebroken beschikbaar.

De Geest doet wat God van begin af aan wilde: bij mensen wonen. Hij bevestigt dat we Gods kinderen zijn. Hij komt voor ons op als onze Pleitbezorger, onze Advocaat. Hij is erbij als onze Helper. Hij bemoedigt ons als onze Trooster. Hij bidt met ons mee, leidt ons in de waarheid van Jezus, voedt ons geloof in Gods goedheid. Met Hem in ons leven wandelen we als Gods vertegenwoordigers rond.

Gods Geest oefent een geweldige kracht uit. Zijn invloed is verrassend, indrukwekkend, bovennatuurlijk – maar ook altijd veilig. Hij doet niets anders dan wat Jezus wil.

De heilige Geest openbaart Jezus – aan jou, in jou, door jou.

Johannes 1:19-34

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en begin 2012 verschijnt.)