In bad met Jezus

U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie.

1 Petrus 2:9

De priesters uit het oude verbond werden aangesteld met een ritueel bad. De hogepriester Aäron en zijn zonen moesten dat nemen. Vervolgens kregen ze hun priesterkleren aan, en een diadeem op hun hoofd waarop stond dat ze heilig waren voor de HEER. Aäron werd gezalfd met olie. Daarna moesten ze allemaal hun handen op de kop van offerdieren leggen, die vervolgens geofferd werden. Van het bloed moesten ze wat op hun rechteroorlel strijken, op hun rechterduim en rechter grote teen. Zo zouden ze als priesters heilig zijn (Ex. 29:4-21).

Jezus onderging die bevestiging nog krachtiger en werd zo Gods definitieve hogepriester. Hij werd gedoopt, bevestigd als Gods vertegenwoordiger op aarde en gezalfd met Gods Geest. Hij werd zelf het offerlam en stelde zijn bloed beschikbaar voor ons. In het nieuwe verbond worden wij nu ook priesters genoemd, heilig voor God.

Jezus heeft zijn bad aan ons beschikbaar gesteld: de doop. Hij heeft ons vervolgens bekleed met zijn gerechtigheid, zodat we nu heilig zijn voor God. Hij heeft ons ook gezalfd met zijn Geest. Hij is het offerlam geworden dat onze zonden op zich nam. En Hij heeft zijn bloed op ons leven aangebracht.

 

Is dat bloed goed aangebracht op jouw leven? Jezus’ bloed raakt jouw oor aan: God zegt je dat je zonden vergeven zijn (blijf dat horen). Dat bloed raakt ook je duim en grote teen aan: Hij zegt dat je rechtvaardig bent in je handel en wandel (blijf daarin handelen en wandelen). Hij heeft je compleet goedgekeurd om in deze wereld namens Hem op te treden (blijf vol van zijn Geest).

Johannes 1:19-34

(Uit het derde dagboek waarin we het leven van Jezus volgen en dat in 2012 wordt uitgebracht.)