Niet bang voor terreur

Voor terreur blijf je gevrijwaard.
Jesaja 54:14b


Hoe kijk je naar het journaal? De feiten van het moment wegen niet op tegen de waarheid van de Bijbel. De actualiteit moet het afleggen tegen de draagkracht van Gods Woord. Hier klinkt Gods belofte. Wat Hij zegt is meer waar dan wat je om je heen ziet.

Jezus leverde zich uit aan de terreur van deze wereld, zodat die aan ons voorbijgaat. Deze ruil zien we al voltrokken worden als Jezus wordt overvallen door een cohort soldaten en een stelletje tempeldienaars onder leiding van Judas.

‘Ik ben het,’ zei Jezus toen ze Hem daar in die donkere tuin net buiten de stad te pakken wilden nemen. Toen deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Hij leverde zichzelf uit en nam zijn volgelingen in bescherming. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan,’ zei Hij. (Joh. 18:8b).

We onderscheiden ons in deze wereld doordat we geen angst kennen voor terreur. Zelfs als we te maken krijgen met aanvallen, zelfs als we ogenschijnlijk slachtoffer worden, we staan er anders in. We richten ons niet naar dreiging en geweld, maar schuilen in het Woord van God. Jezus staat voor ons in.

‘Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard’ (Jes. 54:14).

De profetie uit Jesaja slaat op ons. Jezus heeft hem ter wille van ons in vervulling laten gaan. Dankzij Hem hebben we recht op Gods bescherming. Daarom gaat de belofte zo verder: ‘Elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER’ (Jes. 54:17b).