Genade voor onze kinderen

Al je kinderen worden onderricht door de HEER.
Jesaja 54:13a


Vaders en moeders opgelet: Gods genade zal ook onze kinderen bereiken!

God denkt niet alleen in individuen, maar ook in complete gezinnen. Denk aan Noach. De genade die Noach ontving, kwam zijn gezin ten goede. ‘Alleen Noach vond bij de HEER genade,’ lezen we in Genesis 6 vers 8. Vervolgens werd wél zijn hele gezin (vrouw en kinderen inclusief aanhang) gered.

Hoeveel vertrouwen heb je in God als het om je kinderen gaat? God zélf staat ervoor in dat ze Hem zullen kennen. ‘Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel vallen; gerechtigheid zal je fundament zijn’ (Jes. 54:13). Ja, je leest het goed: wat God betreft is het gerechtigheid dat al je kinderen gezegend zullen worden. Het is het recht dat ons dankzij Jezus’ bloed wordt toegekend. Op dat fundament bouwen we onze gezinnen.

Het werk van Jezus strekt zich dus uit tot je hele gezin. In de eerste plaats tot je partner, zelfs als die niet bekeerd is. ‘Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens.’ Maar dat niet alleen, ook je kinderen profiteren van de genade die in Jezus naar jou toekomt. ‘Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd’ (1 Kor. 7:14).

Geloof je in het perfecte reddingswerk van Jezus? Ook jouw kinderen zijn daarin geheiligd, afgezonderd voor God, lezen we. Dat is het voorrecht van ons priesterschap.

Daarom moeten we nooit wanhopen aan onze kinderen. Ze nooit verwerpen of veroordelen. We moeten in onze opvoeding ook niet bezorgd zijn of angstig. Dat werkt averechts en toont hen een verkeerd beeld van God: Hij zal over hen waken.

De genade die God aan ons schenkt, zal ook hen bereiken.