Gelukkig!

Gelukkig de mens die op u vertrouwt.
Psalm 84:13b


Hoe kijk je naar de reclame? Kun je erom lachen, wordt er iets van begeerte bij je losgemaakt, of erger je je eraan?

Geluk zit hem niet in een mooi huis, een leuke baan, een aantrekkelijk uiterlijk, fijne vrienden of een goede levensverzekering – dat weet je wel. Het zit hem ten diepste in vertrouwen op God. Als dat er is, kan je geluk niet stuk. Maar weet je, het grappige is dat al die dingen die ik zojuist noemde vervolgens óók nog eens naar je toekomen. Er bovenop. Echt, zo werkt Gods genade.

God wil ons in zijn goedheid zegenen. De Bijbel spreekt over weldaden in ons dagelijks bestaan die Hij ons graag geeft. ‘God, de HEER, is een zon en schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan’ (Ps. 84:12).

God wil ons losmaken van alle dingen die ons geluk bepalen buiten Hem om. Om ons vervolgens te zegenen met al die dingen waar we van loskwamen, maar die nu niet meer ons geluk bepalen.

Het is zoals Jezus het zegt: ‘Zoek liever eerst (éérst!) het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ Welke andere dingen? De dingen die de heidenen najagen en waar hun geluk van afhangt (Mat. 6:31-33). Die dingen zullen je erbij gegeven worden, zegt Jezus, als je je geluk in Gods koninkrijk zoekt.

Je kunt lachen om al die reclameboodschappen. Jij krijgt toch wel wat je nodig hebt als je God voorop stelt, maar je geluk hangt daar niet vanaf. Je bent gelukkig omdat je op God vertrouwt!