Zegen in ons komen en gaan

Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan.
Deuteronomium 28:6


Vertrekken kan soms moeilijk zijn. Pijnlijk, verwarrend, dubbel. Je wilt wel, maar ook weer niet. Wat laat je achter? Kan God ermee instemmen? Staat Hij achter je?

Dezelfde onzekerheid kan toeslaan als je aan iets nieuws begint. Dat kan leuk zijn, een uitdaging. Maar je bent ook op je hoede. Wat komt er op je af? Zal God erbij zijn? Kan Hij er wat mee?

Nou en of! Hij belooft dat. God wil jouw vertrek zegenen en jouw aankomst, heb je net gelezen. Je komen en je gaan, staat er. Hij kan het allebei ten goede keren, gebruiken om je voorspoed en geluk te geven. Wijsheid ook, inzicht, liefde, uitzicht, ruimte. Al die goede dingen die in zijn zegen verborgen zitten, kun je verwachten, zowel als je afscheid neemt, als wanneer je iets nieuws begint.

Sta je op een kruispunt? Voor een pijnlijke beslissing? Let op Gods zegen! Die komt naar je toe in alle keuzes die je maakt, hebben we gelezen. Sinds in Jezus al Gods beloften ja en amen zijn geworden (2 Kor. 1:20), mag je ze allemaal voor jezelf verwachten. Zoek ze op. Liefst gretig – waarom zou je het Woord van God tekortdoen? Het strekt Hem tot eer als Hij in jouw komen en gaan zijn zegen kan leggen.

‘De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid!’ (Ps. 121:8).

Dus wens ik je in elke verandering Gods zegen!