Nieuw boek Galaten

Wil je grondig Bijbelstudie doen? Hier is de tekst-voor-tekst verklaring van Galaten. ‘We zijn vrij van de wet om dankzij Gods genade geleid te worden door de Heilige Geest!’ – zo verwoordt de schrijver en Bijbelleraar Michael Eaton het hoofdthema van de Brief. Het is de derde in een serie. Galaten, en ook de delen Romeinen en Hebreeën, zijn uitermate geschikt voor persoonlijke studie en voor groepen.

Dr. Michael Eaton (1942-2017) was een Britse theoloog die als predikant zijn standplaats had in multi-etnische kerken in enkele van de grootste en meest invloedrijke steden van Afrika, waaronder Nairobi, Johannesburg en Lusaka. Als jonge man kreeg hij les van Martyn Lloyd-Jones in de Westminster Chapel, met wie hij zijn hele leven een intensieve relatie onderhield. Hij gaf les aan diverse theologische instellingen en had een levendige prediking in India, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en in heel Afrika. Met zijn ervaring met verschillende culturen wist hij zijn werk toegankelijk te maken voor duizenden kerkleiders en studenten.

De tekst-voor-tekst verklaringen zijn een vertaling uit zijn commentaar op het Oude Testament en Nieuwe Testament: ‘The Branch Exposition of the Bible’, uitgegeven door Langham Global Library in Carlisle, Engeland, opgericht door John Stott.

Al vier boeken

De erfenis die Eaton met zijn werk heeft achtergelaten breidt zich nog steeds uit. In Nederland hebben we nu zijn theologische standaardwerk ‘Vrijgesproken’ vertaald en uitgegeven en de tekst-voor-tekst verklaringen ‘Romeinen, leven uit genade’, ‘Hebreeën, hoop voor de toekomst’ en ‘Galaten, vrij leven door de Geest’.

We hebben er bewust voor gekozen om juist deze drie Bijbelboeken uit te brengen. Samen geven ze een sterke indruk van Gods plan met genade. Michael Eaton wist als geen ander in de Bijbeltekst de vrijheid van een christen naar boven te halen. Hij was ervan overtuigd dat wanneer we dieper doordringen in Gods genade, de kerk een sterk fundament zal krijgen en ons leven als christen een krachtig getuigenis van Jezus zal zijn.

Bestellen via The Grace Factory Shop…