104 Israël en de vrede die Banksy niet kan geven

 

Ik heb dit artikel in de eerste dagen van de Palestijns-Israëlische oorlog herschreven. Nu Israël in brand staat en mensen door terroristen worden misbruikt om hun kwade bedoelingen te tonen en Israël ongekend hard terugslaat, lijkt de boodschap van Jezus ‘Heb je vijanden lief’ absurd. Maar we worden aangespoord om dit als een gebed te bidden met onze ogen gericht op Hem. Misschien kan een plaatje van Banksy helpen om ons er een voorstelling bij te maken.

Je ziet mij hier in Betlehem, voor een muurtekening van Banksy, naast een Israëlische soldaat. Meer dan tien jaar was ik er naartoe geweest, elk jaar wel een keer, naar Israël. Met liefde voor het land, het volk en hun complexe geschiedenis. Hoogtepunt was het moment dat mijn stripboek Jezus Messias in het Hebreeuws uit kwam. Het verhaal dat ik getekend had en al in zoveel talen vertaald was, nu gepubliceerd in het land waar het vandaan kwam. Dat het een zegen zou zijn voor veel Israëlische kinderen!

In dezelfde weken verscheen ook een editie in het Arabisch, die verspreid zou worden op de Westbank en in Gaza. Met hetzelfde gebed.

Hier zie je me tijdens zo’n reis in Betlehem. Want ik wilde ook in de Palestijnse gebieden zijn. Ik wilde die vriendelijke mensen ontmoeten en ook die paar moedige christenen. En ik ging erheen om de muren te zien, die betonnen blokken van acht meter hoog, om Palestijnen van Joden te scheiden. Ik bekeek er de tekeningen die uit frustratie op die muren waren aangebracht.

Tussen de beeldprotesten had een Britse kunstenaar zijn sporen nagelaten. Banksy is vooral bekend geworden vanwege het versnipperen van zijn duur betaalde kunstwerk ‘Game Changer’ op een veiling, maar zijn straatkunst is veel interessanter. Hij stelt op de gekste plaatsen in de wereld menselijk gedrag aan de kaak met een ironische beeldtaal die iedereen begrijpt. Gezagsmisbruik, terrorisme, consumentisme, uitsluiting, hij pakt het allemaal aan, soms met bijtende beelden, maar vaker met een kwinkslag. De scheidingsmuren in de Palestijnse gebieden bewerkt hij al sinds 2005 met beelden van protest en hoop. Hij heeft gaten getekend met uitzicht op een paradijs, kinderen die op een ladder naar de andere kant proberen te klimmen of met ballonnen over de afscheiding vliegen, zwaarbewapende Israëlische soldaten die worden gefouilleerd door kleine meisjes, zoals op de foto.

De protestkunst van Banksy staat in de traditie van de profeten in de Bijbel. Zij gebruikten misschien geen sjablonen en spuitverf om met hun beeldtaal hun visie uit te drukken, maar het waren wel net zulke visionairs, die niet alleen in taal maar ook in beelden hun boodschappen overbrachten. Jeremia deed dat met een linnen gordel, met kruiken, jukken, een steen. Ezechiël acteerde als performance artist als kok, kapper, vluchteling en wegenbouwer, soms honderden dagen achter elkaar. En Habakuk moest de boodschap dat iemand rechtvaardig is als hij vanuit dat geloof leeft op een bord zetten, zodat iedereen het in het voorbijgaan kon zien. Zij en al die andere profeten gebruikten allerlei visuele middelen om het onrecht om hen heen aan de kaak te stellen en te wijzen op de hoop die God geeft, en dat deden ze net als Banksy op straat.

Ook Jezus visualiseerde op straat zijn boodschap. Hij deed dat door mensen te genezen en doden op te laten staan. Hij stelde daarmee het onvermogen van mensen aan de kaak om goed te doen en niemand uit te sluiten. Tegelijkertijd demonstreerde Hij daar in Israël de goedheid van God. Maar zijn invloed reikt verder. Banksy mag dan revolutionaire ideeën zichtbaar maken op spannende plekken over de hele wereld, Jezus oefent een invloed uit die niet alleen het straatleven raakt, maar mensen in hun hart. Door Hem te volgen kunnen gebrokenen van hart genezen en vijanden hun vijanden lief gaan hebben. Ik geloof dat volken in vrede kunnen samenleven in een land waar ze elkaar zegenen in plaats van vervloeken. Jezus zei: ‘Heb je vijanden lief.’ Joden hebben misschien veiligheid nodig en Palestijnen gerechtigheid, maar allebei hebben ze een transformatie nodig die begint in het hart dat bestuurd wordt door Jezus.

Banksy (waarschijnlijk geboren in 1973, zijn ware identiteit is onbekend), Flying Balloon Girl, 2005, Girl Frisking Soldier, 2007, spuitverf met sjablonen op beton, ca. 500 x 150 cm, West Bank.

Willem de Vink

Lees ook mijn artikel ‘Israël, Gods plaatjesboek’.

Of het verslag van Marian en mij van ons verblijf in Jeruzalem.