Nieuwe uitdagingen voor ons

2017 wordt voor Marian en mij een jaar van nieuwe vergezichten en uitdagingen. We staan in onze roeping: mensen wijzen op Jezus, Gods Woord bedienen en bewegingen op gang brengen vanuit onze omgang met Jezus.

We hebben meer dan 10 jaar meegeholpen om van Jong en Vrij een stabiele gemeente op het fundament van genade te maken. Dat hebben we met liefde, plezier en toewijding gedaan. We zijn dankbaar voor de vrucht. Maar onze visie reikt verder. We geloven dat we met de boodschap van Jezus nog meer grenzen zullen doorbreken dan we al deden.

Dit voorjaar geven we huwelijksseminars in diverse kerken. Willem houdt spreekbeurten overal in het land. En we bereiden weer een groepsreis naar Israël voor. Daarnaast willen we ons vooral concentreren op nieuwe boeken maken, die het evangelie van genade op allerlei manieren en in vele talen over de hele wereld benadrukken.

Het stripboek Jezus Messias werd de afgelopen 10 jaar in ons land door Opwekking verkocht. We gaan het nu in vernieuwde vorm zélf uitgeven, om te beginnen in het Nedelands, Engels en Chinees. Geen ander boek legt zo helder uit wie Jezus is, wat Hij heeft gedaan en wat dat betekent voor iedereen. Sinds 1993 stellen we het gratis ter beschikking voor zendingsdoeleinden. Er zijn inmiddels 1,4 miljoen stripboeken verschenen in 98 vertalingen. Maar dat kunnen er nog veel meer worden. Daarom hebben we aan de nieuwe Nederlandse editie een spaarplan gekoppeld: 1 euro van elk verkocht boek wordt gebruikt om meer boeken te kunnen drukken voor andere taalgebieden. Het stripboek verschijnt dit voorjaar.

Een serie boeken over het huwelijk – is in de maak. Omdat echtparen moeten weten hoe God het huwelijk bedoeld heeft en wil zegenen. We geven onze boeken zo’n unieke inhoud en maken ze zo pakkend dat ze een enorme impact zullen hebben op duizenden echtparen, eerst in Nederland, maar daarna ook over de landsgrenzen. Het eerste deel verschijnt dit jaar nog.

De kracht van Jezus en zijn genade – daarover gaat Willem een helder en aanstekelijk boek schrijven, speciaal voor mensen die niets van kerk en geloof weten. Een boek dat je graag wil weggeven, omdat deze boodschap mensen en hele samenlevingen gaat veranderen.

Spreekt het bovenstaande tot je hart? Laat het ons weten. We hebben supporters nodig! Misschien wil je ons werk ook wel aanbevelen bij anderen. Ons netwerk mag groeien! We zijn dankbaar met elke vorm van meeleven.

Wil je onze werkzaamheden volgen of ons steunen? Lees verder!

Willem en Marian