Rust – Noach rust in Gods genade

Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.
Genesis 6:9

Bij Noach spreekt de Bijbel voor het eerst over genade. Waarom bij Noach? Omdat zijn naam ‘rust’ betekent.

Alleen Noach vond genade bij de HEER (Genesis 6:8).

Rust vond genade, staat er dus eigenlijk. En zo is het natuurlijk. Rust (n.ch in het Hebreeuws) en genade (ch.n) horen bij elkaar als twee kanten van een medaille. Het wezenlijke van genade is namelijk dat het een onverdiende gunst is. Daarom kan Gods genade je alleen maar bereiken als je in de rust bent.

Het tegendeel is ook waar. Zolang je hard aan het werk bent voor goedkeuring, zal genade op afstand blijven.
Gezweet en gezwoeg, dat had Adam veroorzaakt door de mens onder het oordeel te brengen. En zo was het gebleven. Maar Noach kreeg bij zijn geboorte de verwachting van zijn vader mee dat hij daar verandering in zou brengen.

‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is’ (Genesis 5:29).

Noach rustte inderdaad in het geloof dat hij rechtvaardig was, goedgekeurd door God. Hij wordt in de Bijbel een rechtvaardige genoemd. Hij onderscheidde zich van de wereld om zich heen omdat hij niet vanuit oordeel en geweld leefde.
Noach wandelde met God. Tijdens die wandelingen werd zijn naam bevestigd. Hij kon rusten in wat God vanuit zijn genade in hem zag: een rechtvaardige.
Vanuit die rust kon God Noach en zijn gezin de ark in leiden. Genade werd een feit: God zou met de mensen doorgaan. Dat werd bevestigd toen God zelf de deur van de ark achter hen dichtdeed.

Wink – Rust is pure genade en genade ontvang je in rust.