Nog eens het belangrijkste

Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding.

1 Korintiërs 15:1-2

Het is belangrijk dat je dagelijks herinnerd wordt aan het evangelie. Jouw redding is compleet beschikbaar. Op dat fundament mag je je leven uitbouwen. Maak er dan ook gebruik van.

Dit is het belangrijkste, schrijft Paulus (1 Kor. 15:1-6):

1. Dat Christus voor onze zonden gestorven is, zoals in de Schriften staat.

Want Hij heeft al jouw zonden vergeven en weggenomen: die van gisteren, vandaag en morgen. Geloof je dat, dan weet je zeker dat jouw zonden niet en nooit meer tussen God en jou kunnen instaan.

2. Dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.

Want Hij is echt dood geweest en heeft de dood ook echt overwonnen. Geloof je dat, dan weet je zeker dat Hij zijn opstandingsleven met jou deelt, het leven dat de zonde heeft overwonnen en in aanmerking komt voor al Gods beloften.

3. En dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is Hij verschenen aan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk.

Want Hij is aan de gemeente verschenen om zijn Geest te geven. Geloof je dat, dan weet je zeker dat die je altijd overal alles zal geven wat je nodig hebt om te leven zoals Jezus.

Dat is het belangrijkste om aan herinnerd te worden, schrijft Paulus. En als je toch nog wel eens twijfelt? Geen nood: God twijfelt niet aan jou, want Hij twijfelt niet aan Jezus.

Johannes 20:19-31 Matteüs 28:16-20 Marcus 16:14-18 Lucas 24:36-49