Normen en waarden?

Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.
Matteüs 5:45b


Wat houdt onze samenleving zich toch bezig met normen en waarden ... Jezus legde in de bergrede bloot waar het ons aan schort (Mat. 5-7).

We zijn chronisch ongehoorzaam aan welke vingerwijzing van God dan ook, net als Israël aan de tien geboden.

De bergrede is geen nieuwe wet en ook geen wet voor nieuwe mensen. In de bergrede leidt de Messias de wet terug naar het hart van God. Als we ons door Hem laten meevoeren naar Gods hart, komen we erachter dat we in geen enkel opzicht kunnen voldoen. Tegelijkertijd beseffen we dat onze Vader zo liefdevol is dat Hij alle tijd voor ons neemt.

De bergrede maakt duidelijk hoe afhankelijk we zijn van Gods genade. Als dat ons hart vult, gaan we ons anders gedragen. Al zou je alles doen wat de wet gebiedt, dan doe je de wet nog niet. Maar zodra je God ook maar in iets gehoorzaamt omdat je het niet kunt laten, vervul je de wet.

In de bergrede gaat het niet in de eerste plaats om goed gedrag. Jezus spreekt je aan als een kind van God. Het gaat erom dat je een kanaal bent van Vaders goedheid. Een kind van de Vader.

‘Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van jullie Vader in de hemel.’

Wat nou, normen en waarden? Jezus komt met liefde die naar de ander uitstroomt.

Tip – Maak liefde concreet: genade is vrijgevig, dus geef vaker spontaan wat weg.