De moderne wet

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God.
Galaten 2:20b


Je hoort het op televisie, in films, in opleidingen, op je werk. Het is de godsdienst van deze tijd. De toverspreuk die je een goed leven moet bezorgen: ‘Geloof in jezelf.’

Er is niets nieuws onder de zon. In het Oude Testament klonk hetzelfde geluid. Elke keer als de wet werd voorgelezen, was dat voor de Israëlieten een signaal om in zichzelf te geloven. ‘Gij zult, gij zult gij zult…’ werd beantwoord met ‘Wij zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd’ (Ex. 19:8, 24:3, 7). Als je de wet hield, was succes verzekerd. Maar het volk kon dat niet en God nam afstand (Ex. 32:8, Joz. 24:18-19),.

De wet maakt duidelijk dat je nooit zult voldoen (de Israëlieten hadden de wet nog niet ontvangen, of ze gingen onderuit met hun gouden kalf). Hoe zou je in jezelf kunnen geloven, als de weegschaal van goed en slecht altijd in jouw nadeel uitvalt? Je gaat hypocriet doen alsof je goed bent, of je wordt depressief en cynisch.

Je hebt Gods hulp nodig. En dat niet alleen als je het zelf niet meer kunt. Maar altijd, in alles. Goede bedoelingen, positief denken, pepmiddelen en inspanningen helpen je geen steek verder. Vroeg of laat val je door de mand. Wat God betreft zit het in je genen al mis.

Geloven in jezelf? Laat me niet lachen. Je moet opnieuw geboren worden.

Het gaat erom dat je vertrouwt op Jezus. Je uitlevert aan Hem. De wet zei: ‘Jij moet het doen.’ Jezus zegt: ‘Ik heb het gedaan’.

Geloof niet in jezelf, maar in Hem.