Jezus in plaats van de wet

De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.
Psalm 19:8


De inhoud van de wet was goed. Die maakte de zonde duidelijk, en de noodzaak van bekering. Maar de werking van de wet was vernietigend. Die bracht veroordeling. Maar Jezus brengt vrijspraak.

Als we in het Oude Testament over de wet lezen, moeten we dat doen vanuit het Nieuwe Testament. Het wetsverbond werd opgeheven. Aan het kruis stelde Jezus een nieuw verbond in werking. Het effect van de wet is door Hem uitgeschakeld. De veroordeling is weggenomen.

Jezus heeft een drastische verandering gebracht in onze omgang met God. Hebben we ons overgegeven aan Hem, dan kennen we God niet langer als de Rechter die veroordeelt, maar als de Vader die zijn hart met ons deelt. Gods geboden worden ons niet langer opgelegd om ons te veroordelen. In plaats daarvan inspireert Gods Geest ons van binnenuit om vrijwillig en graag zijn wil te doen. We verwachten ons heil daarom niet meer van de wet of van enige andere verdienste, maar van de genade.

‘Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld’ (Gal. 5:4).

Als we over de wet van het oude verbond lezen, mogen we vanuit het nieuwe verbond reageren en zeggen dat Jezus de wet heeft vervuld. Als de wet wordt bewonderd, zoals in Psalm 19 of 119, bewonderen wij Jezus. Hij legt bloot wat God wil (denk aan de bergrede), maar wel altijd vanuit de genade die Hij zelf heeft gebracht.

Lees je de wet, dan weet je hoe goed Jezus is!