Het handschrift is uitgewist en vernietigd

Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
Jeremia 31:34b


De tien geboden werden met Gods vinger op steen geschreven (Ex. 31:18). Inmiddels zijn die stenen platen verloren gegaan. Wat is ermee gebeurd?

‘God heeft het document met voorschriften (het handschrift, staat er letterlijk) waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen’ (Kol. 2:14).

Jezus stierf aan het kruis en heeft op dat moment de wet vervuld (Mat. 5:17). Hij heeft alle overtredingen op zich genomen en onze veroordeling ondergaan. De wet had maar een tijdelijke functie, leert de Bijbel (2 Kor. 3:11). Toen Jezus riep ‘Het is volbracht,’ heeft God het handschrift vernietigd.

God schreef de tien geboden met zijn eigen hand. De wet maakt duidelijk dat we allemaal tekort schieten en schuld moeten bekennen. Bij onze bekering erkennen we onze schuld, maar ook dat Jezus de straf daarvoor onderging aan het kruis. De aanklacht werd samen met de schuldbekentenis door God uitgewist, zodat Satan, de aanklager, ons niet meer kan beschuldigen.

Overtredingen worden maar één keer bestraft. De boete wordt nooit twee keer uitgeschreven. Jezus droeg de veroordeling voor al onze overtredingen die we begingen, begaan en zullen begaan eens en voor altijd – zodat wij nooit, nooit, nooit meer veroordeeld hoeven te worden. Daarom heeft de wet zijn tijd gehad.

Er wordt ons niets meer opgelegd. Het effect van de wet is weggenomen. De dreiging dat we veroordeeld zullen worden is er niet meer. Omdat de angst voor straf ons niet meer hoeft te belemmeren, kunnen we nu in alle rust leren wat God wil.

‘De wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam’ (Gal. 3:24). God heeft wat Hij indertijd op steen schreef uitgewist en vernietigd, om met zijn genade ons hart te veroveren, zodat we nu van harte gaan doen wat Hij graag wil.

‘Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven’ (Jer. 31:33b).