Ons scheppingsvermogen

‘Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’

Johannes 8:36

Een van de mooiste manieren waarmee we onze Schepper kunnen eren is met ons eigen scheppingsvermogen. We zijn geschapen met creativiteit. We kunnen kiezen om wat in ons opkomt te realiseren of niet. Creativiteit is iets maken, zelfs als het nergens toe dient. Het is je fantasie gebruiken, je verbeeldingskracht. Gewoon, om wat er in je leeft tot uitdrukking te brengen.

Jezus heeft het over rivieren van levend water die uit ons binnenste zullen stromen (Joh. 7:38). Er is een bron in ons die kan gaan stromen, om tot uitdrukking te brengen wat anders in onze gedachten opgesloten zou blijven. In die stromen kunnen anderen meedoen en reageren.

Creativiteit is een manier van doorgeven. Daarom komt creativiteit pas goed tot z’n recht in vrijheid. Je mag vrij worden om te communiceren, liefde en gevoeligheid tot uitdrukking te brengen. Als Jezus zegt: ‘Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn’ (Joh. 8:36), bedoelt Hij beslist ook de vrijheid om jezelf creatief te uiten. Wat Hem betreft hoef je jezelf niet te verstoppen, of anderen te overschreeuwen, maar mag je onbevangen contact maken.

Creativiteit is op z’n mooist in een dienstbaar proces, waarin het onderlinge begrip kan groeien. Dat proces wil God dagelijks voeden. Hij spreekt je immers vrij? Als de veroordeling is weggenomen, krijgen spontaniteit, creativiteit en liefde alle kans. Je bent vrij om anderen te dienen.

‘Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient’ (Luc. 22:27).