Openbaring komt met wonderen

De tijd is aangebroken.
Marcus 1:15a


Ervaring teert op het verleden. Alles wat bedacht en uitgevonden is nemen we mee in onze kijk op de dingen van vandaag. Alles wat pijn deed en moeilijk was kleurt onze bril. Alles wat onmogelijk was ook.

Openbaring komt naar ons toe vanuit de toekomst. Gods Woord staat strak van de beloftes die in vervulling kunnen gaan. Als we ons daarop richten, komen er ongekende mogelijkheden tevoorschijn.

Als het verleden niet langer macht uitoefent over het heden, maar de toekomst in het heden doordringt, spreken we van een wonder.

Het koninkrijk van God is een toekomstig koninkrijk, dat nu al aanwezig kan zijn in jouw leven (Luc. 17:21). Het komt als Woord van God naar je toe (Luc. 9:2, 16:16). Wanneer je erop reageert met geloof, wordt het geboren in jouw hart. Het verandert je hele bestaan (Joh. 3:3).

Jezus zelf was de eerste mens van de toekomst. Met zijn komst bracht Hij die toekomst in het heden. Hij begon het evangelie dan ook met deze woorden: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’ (Mar. 1:15).

De tijd van wonderen is aangebroken.

Kun je dat als een kind aannemen (Luc. 18:17)? Als kind van het koninkrijk leef je vanuit openbaring en geloof je in goed nieuws, inclusief wonderen!