Blij zijn dat God werkt

U verheugt mij, HEER, met uw daden, ik juich om wat uw hand verricht.
Psalm 92:5


Psalm 92 is een sabbatspsalm. God heeft gewerkt, wij mogen rusten. God spant zich in, wij ontspannen. Jezus komt voor ons op, wij zwijgen en verbazen ons.

Op de sabbatsdag, de zevende dag, hield God op met werken, lezen we in het scheppingsverhaal. De mens was geformeerd, nu konden God en hij in alle rust van elkaar genieten. Maar dat ging mis. Daarom kwam Jezus. Hij stierf voor onze mislukkingen. Op de zevende dag was Hij dood en begraven. Maar op de eerste dag van de nieuwe week stond Hij op. Hij maakte een nieuw begin.

Jezus is Gods grote daad waarover we ons mogen verheugen. Hij is Gods hand die ons doet juichen. Zijn Geest is volop aan het werk in ons leven, ook vandaag. God heeft gedaan wat wij niet konden doen – en niet kunnen doen. De zonde een halt toe roepen. De ziekte genezen. De zorgen uitbannen. Ons zweet kwijtraken.

Zweet? Ja, de vloek van de zonde gaat gepaard met zweet (Gen. 3:17). Maar Jezus heeft die vloek op zich genomen, inclusief ons zweet (Luc. 22:44).

God werkt, omdat Hij ons een goed leven gunt, in ontspannen vertrouwen. Het geloof verheugt zich in Gods daden, juicht om het werk van Gods handen. In die oefening vinden we rust.

Niet omdat het het hele jaar vakantie is, maar omdat Jezus ons de sabbatsrust in leidt mogen we ons verheugen in Gods daden. Hij doet het werk. Zijn genade biedt zegen en rust!

Tip – Zoek ook in je werkzaamheden Gods rust. Je hoeft niet te zweten en te zwoegen als Gods zegen op jou rust.