Genade in de praktijk

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Johannes 15:4


Hoe werkt de genade in de praktijk? Als je alleen maar hoeft aan te nemen dat Jezus alles perfect volbracht heeft, wat moet jij dan nog doen?

Even terug naar de basis, naar het fundament van genade. Op dat fundament heerst volledige rust. Je bent in Jezus gereinigd, geheiligd, gerechtvaardigd. Hij verklaart je rein: ‘Jullie zijn rein door het woord dat ik tot jullie gesproken heb’ (Joh. 15:3). Hij verklaart je heilig: ‘Op grond van die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Christus’ (Hebr. 10:10). Hij verklaart je rechtvaardig: ‘Iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard’ (Rom. 4:5).

Je hoeft dus alleen maar te geloven dat Jezus jouw positie veilig heeft gesteld. ‘Blijf in mij,’ zegt Hij.

Nu de praktijk. Hoe ga je rein, heilig en rechtvaardig leven? Omdat je in Jezus bent, heeft Hij de zeggenschap over je. Daarom is het logisch dat Hij jouw positie in de praktijk uitwerkt. Híj zal het doen – dus is daar weer dezelfde rust, hetzelfde vertrouwen. Maar omdat je geen robot bent, wordt wel jouw volle medewerking gevraagd.

Jij bent in Jezus – dat is jouw positie. Maar Hij is ook in jou – dat is de praktijk. ‘Blijf in mij, dan blijf ik in jullie,’ zegt Hij. Hoe blijft Hij in ons? Met zijn Geest. Die werkt in jou en door jou heen uit wat Jezus volbracht heeft.

Hij doet het. Gods Geest zal als een hand in een handschoen door jou heenwerken.