Overladen met zegen

Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op.
Deuteronomium 8:4


Israël werd bij zijn bevrijding uit Egypte overladen met zegen. Het bloed aan de deurposten nam niet alleen de veroordeling weg, er kwam ook overvloed van genade beschikbaar.

Kijk maar eens mee. Het volk werd overstelpt met de rijkdommen van Egypte (Ex. 12:35-36). De vijand maakte zich druk, maar werd verzwolgen in de Rietzee (Ex. 14:26-31). Bitter water werd drinkbaar toen er hout in werd gegooid (Ex. 15:23-25). Het volk kreeg elke dag vers voedsel: kwakkels en manna (Ex. 16:12). Er was overwinning in de strijd, telkens als Mozes zijn armen omhoog deed (Ex. 17:11-13). Kleren en sandalen raakten niet versleten (Deu. 29:4). Voeten zwollen niet op (Deu. 8:4). Op die wonderbaarlijke uitredding volgde dus ook nog eens ongelofelijke bescherming, voorspoed en zegen.

Dezelfde genade is voor jou en mij in ruime mate beschikbaar, dankzij het bloed van Jezus. Telkens als we ons tijdens het avondmaal verbinden met Hem, doorleven we onze bevrijding uit de zonde, maar ook de rijke zegen die vervolgens beschikbaar komt. De Bijbel spreekt over overvloed van genade die Jezus met zijn bloed bewerkstelligde.

‘In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken’ (Ef. 1:7-8).

Zijn genade bracht niet alleen vergeving van zonden, maar ook verlossing uit de macht van de zonde, zodat we kunnen delen in Gods zegen. Dat zal onderweg in ons leven met Jezus merkbaar zijn op alle terreinen van ons leven. In onze financiën, onze gezondheid, onze dagelijkse behoeften, ons geestelijk welzijn ook.

De Israëlieten konden erover meepraten. En jij?

Laat je verrassen!

Tip – Richt je geloof bij het nemen van het avondmaal op alles wat Jezus aan zegen meebrengt.