Rechtvaardig verklaard!

Iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.
Romeinen 4:5


Vandaag vraagt God weer van ons om te rusten in vertrouwen. Niks wat ik doe draagt eraan bij dat ik recht voor Hem mag staan. Geen eigen verdienste brengt mij in zijn gunst. Geen inspanning voegt iets toe aan mijn positie.

Ik bén rechtvaardig in Christus.

Wat is een rechtvaardige? De Bijbel geeft deze definitie (Rom. 4:5):
‘Iemand zonder verdienste, die vertrouwt op God’ (NBV).
‘Iemand die zonder iets te presteren gelooft in God’ (GN).
‘Degene die niet werkt, maar gelooft in God’ (SV).

Een rechtvaardige doet dus niets anders dan geloven in God. Je vertrouwt uitsluitend op zijn genade.

God wil ons als rechtvaardigen behandelen. Hij wil ons alles geven wat ons in Jezus toekomt. Onze schuld staat Hem niet in de weg om ons te zegenen (Jezus heeft die schuld immers op zich genomen). Wat zijn zegen in de weg kan staan zijn onze eigen inspanningen.

In Gods ogen is een rechtvaardige iemand die Hem vertrouwt. Gelooft. We moeten niet krampachtig doorploeteren, onszelf verdedigen, ons zorgen maken, maar loslaten en alles aan Hem overgeven.

En naar Hem luisteren. God spreekt. Hij verklaart ons rechtvaardig.

God is zo goed! Stel je voor: Hij heeft het zo bedacht dat we tóch rechtvaardig zijn, ondanks onze tekorten. Hij is zo goed dat Hij ons behandelt als volwaardige kinderen van Hem die alles mogen ontvangen waar we recht op hebben. Daar moeten we niet eigenwijs ons best voor gaan doen, want dan lopen we Hem maar in de weg. Het geheim van een rechtvaardige in Christus is dat hij gelooft, vertrouwt.

‘De rechtvaardige zal leven door geloof,’ weet je wel (Rom. 1:17).

Tip – Geloof God op zijn woord. Zeg: ‘Ik bén een rechtvaardige in Jezus.’