Vrije toegang, ondanks onze zonden

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade.
Romeinen 5:2


Aarzel je wel eens om naar God toe te gaan? We doen het werk van Jezus tekort als we menen dat onze zonden ons in de weg staan om bij God te komen. Hij is juist gestorven om ons – ondanks onze tekorten, – toegang tot God te verschaffen.

We zijn in Jezus rechtvaardig verklaard. Rechtvaardig betekent: goedgekeurd. God heeft ons goedgekeurd, zodat we bij Hem kunnen komen dankzij Jezus en niet omdat we eerst heilig en zonder zonden moeten zijn. We zijn goedgekeurd – Hij vraagt ons alleen maar om dat te geloven en daarop te vertrouwen. Lees het en je weet het.

‘Hij (Jezus) werd prijsgegeven om onze zonden (al onze zonden, ook de zonden die we nog zullen doen) en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging (onze goedkeuring). Wij zijn dus als rechtvaardigen (als goedgekeurde mensen) aangenomen op grond van ons geloof (ons vertrouwen in Jezus) en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen (vrije toegang) tot Gods genade (Gods onverdiende gunst), die ons fundament is (daar mag je op stáán)’ (Rom. 4:25-5:2).

We zijn dus dankzij Jezus rechtvaardig in Gods ogen. Leef je ook met die houding?

Gods probleem is niet de zonde (dat heeft Jezus opgelost). Zijn probleem is dat we niet bij Hem komen (terwijl niets ons hoeft tegen te houden). Satan, de aanklager, zal ons op alle mogelijke manieren proberen te verleiden om te denken dat we niet bij God kunnen komen als we zondigen. Allemaal leugens. Jezus bewerkte juist het tegendeel.

‘Je hebt vrij toegang gekregen tot Gods genade,’ staat er. Je hébt die toegang gekregen – voltooid tegenwoordige tijd. Ga je gang, ook vandaag!