Rein verklaard

Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
Johannes 15:3


Als Jezus de voeten van zijn volgelingen wast, doet Hij een bijzondere uitspraak. Hij plaatst de voetwassing in het perspectief van de reiniging van zonden. Hij zegt: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein’ (Joh. 13:10).

Al helemaal rein. Dat zegt Jezus vóórdat Hij gekruisigd wordt. Voordat Jezus aan het kruis de afschuwelijke ellende van de zonde blootlegt en daarover triomfeert, spreekt Hij zijn volgelingen al rein en vrij van schuld. Hij heeft namelijk de macht om zonden te vergeven, omdat Hij zelf zonder zonden is (Mat. 9:6).

Terwijl Jezus geknield zit bij de voeten van zijn discipelen, verklaart Hij hen rein. Zullen ze dan niet meer zondigen? Heus wel, maar toch zijn ze rein, omdat Jezus dat zegt. ‘Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb,’ zegt Hij even later (Joh. 15:3).

Later zal Paulus verklaren: ‘Christus heeft de kerk liefgehad en zich voor haar prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden’ (Ef. 5:25b-26a).

Zondigen we dan niet meer? Heus wel. Maar Gods Woord van genade reinigt ons bewustzijn van zonde (Heb. 9:14). We zijn rein en heilig als we gebaad hebben in het Woord van Jezus: als we in Hem geloven, ons bekeerd hebben en dat bevestigd hebben met de doop in water. Vanaf dat moment hoeven we alleen nog maar dagelijks onze voeten te wassen. Zo zegt Jezus dat.

Wat betekent dat dan, voeten wassen? Het vuil van de wereld dat ons in onze handel en wandel aankleeft, afwassen: de aanklachten en leugens, de schuldcomplexen en schaamtegevoelens, het stof waarmee de slang zich voedt (Gen. 3:14). Dat doen we door dagelijks Gods Woord dat ons vrijgesproken heeft tot ons te nemen.

Vandaar dit boek, met elke dag een genadeboodschap. Die is als een voetenwassing.