Hoe ontvang je?

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.
Johannes 15:16a


Hoe reageer je op de zegen die God jou wil geven? Ben je daar ontvankelijk voor?

‘Ik heb jullie uitgekozen …’ Hoor je het goed? Jezus heeft jou op het oog. Hij kwam speciaal voor jou naar deze wereld. Om jou eruit te kunnen pikken.

Daarvoor legde Hij een weg af die we ons moeilijk kunnen voorstellen. Hij onderging een complete gedaanteverandering om zo dicht mogelijk bij ons te komen.

‘Hij die de gestalte van God had,’ staat er over Jezus, ‘hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.’ En dat was nog niet alles: Hij ging voor ons door het vuur. ‘En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis’ (Fil. 2:6-8).

Jezus kwam dus op die manier naar jou toe. De zegen die Hij jou aanbiedt, komt met zijn eigen persoon, die Hij voor jou heeft ingezet. Zo biedt Hij zich aan, met geopende handen. Daar kun je maar op één manier op reageren. Door je over te geven, op je knieën te gaan en te zeggen dat Hij de baas in jouw leven mag zijn.

‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,’ staat er dan ook, ‘opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: “Jezus Christus is Heer,” tot eer van God, de Vader’ (Fil. 2:9-11).

Jezus onderging een metamorfose voor jou. Hij nodigt je uit om ook zo’n verandering te ondergaan. Als je je leven, dat op jezelf gericht was, de rug toekeert en je aan Hem overgeeft, maakt zijn dagelijkse aanwezigheid een compleet ander mens van je.

Ontdek dan met wat voor zegen Hij allemaal komt!