De perfecte ruil

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
2 Korintiërs 5:21


In de Bijbel wordt op veel verschillende manieren omschreven hoe Jezus met ons van plaats geruild heeft. Het is Hij-in-ons en wij-in-Hem.

Hierboven staat dat Hij zonder zonde was, maar zich één met de zonde heeft gemaakt voor ons, voor jou en mij. Hij nam onze zonden op zich. In ruil daarvoor kregen wij zijn status, zijn kwaliteiten, zijn rechtvaardigheid.

Wij zijn rechtvaardig, omdat Jezus met ons heeft geruild. Hij stierf voor onze zonden aan een kruis, zodat wij zijn leven zullen leven. Rechtvaardig betekent dat je recht voor God mag staan om alle zegen te ontvangen die God je wil geven. Je bent een kind van God de Vader, zoals Jezus.

De ruil kun je als volgt zien:
– alles wat wij verdienden, heeft Jezus op zich genomen …
– alles wat Jezus verdiende, is nu voor ons beschikbaar.

Wat moet je ervoor doen om die ruil te ontvangen? Niets, dat is het hem juist. Gods genade is immers onverdiende gunst. Je mag het in vertrouwen aannemen. Geloven en ontvangen.

Het plezier van een christenleven is gaandeweg ontdekken wat die ruil allemaal inhoudt!