Voor ons welzijn

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd.
Jesaja 53:5b


Jezus ruilde met ons. Nam onze plaats in. Wat Hij op zich nam, hoeven wij niet meer op ons te nemen, maar mogen we aan Hem afgeven.

Hij nam de zonde en alle gevolgen van de zonde op zich. In plaats daarvan mogen wij vergeving van zonden ontvangen en herstel. Hij stierf in onze plaats. In plaats daarvan mogen wij zijn leven ontvangen.

‘Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing’
(Jes. 53:5).

Aan het kruis ruilde Jezus zijn leven voor ons welzijn, staat er. Hij nam onze tuchtiging en veroordeling op zich. Als je je veroordeeld of verworpen voelt, tekortgedaan, mislukt of verwond, mag je dat op Hem leggen. In ruil daarvoor mag je alles ontvangen wat Hem toekwam: Gods liefde, zijn aanvaarding en bevestiging.

Zie je Jezus aan het kruis? De Vader heeft alles over voor jouw welzijn. Jezus’ ruil is Gods daad van genade. Genade, daar hoef je niets voor te doen, behalve in geloof en vertrouwen aanvaarden dat die jou toekomt.

Blijf luisteren naar Gods Woord. Als je je geloof daarmee voedt, ga je begrijpen dat de Vader jouw welzijn op het oog heeft. Daar mag je naar uitzien …