De omgekeerde wereld

Het sterfelijke wordt door het leven verslonden.
2 Korintiërs 5:4b


Gods genade zet de wereld op z’n kop. De kleinste wordt de grootste. Wie de eerste was, zal de laatste zijn. Wie zwak is, is juist sterk. Overgave brengt overwinning. En de dood wordt verslonden door het leven.

Genade zet alles op z’n kop, omdat je vanwege de genade juist niets moet doen om alles te krijgen. Genade is Gods onverdiende gunst. Wat je niet verdiende, krijg je toch. Je hoeft je alleen maar te concentreren op Jezus, die alles heeft gedaan.

Als we tot ons laten doordringen wat Jezus heeft bewerkt, dan raken we ervan overtuigd dat niets ons kan weerhouden van Gods liefde. Jezus liet zich vrijwillig kruisigen, om uit de dood nieuw, goddelijk leven tevoorschijn te brengen. Dat leven stelt Hij beschikbaar voor iedereen die zich aan Hem verbindt.

Wij mogen onze ellende inruilen voor het welzijn dat God ons wil geven (Jes. 53:5b). Zorgen, verdriet, pijn? Je kunt het zo gek niet verzinnen, of God wil het omkeren ten goede (Rom. 8:28). Het is allemaal materiaal voor zijn eer.

Ons leven is een compliment voor God. Dat we er zijn, strekt Hem tot eer. Meer nog, Hij wil dat het ons goed gaat, zodat Hij nog meer verheerlijkt zal worden. Daarom wil Hij ons graag verrassen.

Zelfs de dood kan daar geen speld tussen krijgen. Alles wat sterfelijk is en besmet met zonde wordt verzwolgen door het leven. Daarom kijken we met andere ogen naar de dood: die houdt het geen eeuwigheid vol.