Rust – Met Jezus op vakantie

Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.
2 Petrus 1:18

Twee keer lezen we dat Jezus met zijn discipelen op vakantie ging. De eerste keer naar de kuststreek van Tyrus en Sidon, wat nu Libanon heet (al was dat om onder te duiken, Matteüs 15:21). En later naar het gebied van Filippi Caesarea onderaan de berg Hermon, wat nu het grensgebied is van Israël, Libanon en Syrië (Matteüs 16:13-17:9).

Er gebeuren op die laatste vakantie twee opvallende dingen. Petrus spreekt zich er openlijk over uit dat hij gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Jezus bevestigt dat (Matteüs 16:16). En als ze op de berg zijn, klinkt er opnieuw een stem uit de hemel, die hetzelfde zegt als bijna drie jaar eerder, toen Jezus zich door Johannes in de Jordaan had laten dopen.

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ (Matteüs 17:4).

De discipelen zien op dat moment Jezus in zijn identiteit van Zoon van God stralen van de heerlijkheid die Hij aan zijn Vader onleent.

Wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien (2 Petrus 1:16).

Kijk naar Jezus. Dezelfde stem die Hem bevestigde wil ook jou bereiken. Benut je vakanties om nog beter te horen wat er vanuit de hemel over jou gezegd wordt. Je zult er net als Jezus nog meer van gaan stralen!

Wink – Is Jezus in jou, dan brengt Hij de hemel op aarde.