Rust – Rust in je werk

‘Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal.
Johannes 6:27 (HSV)

Waar werk goed voor is?

Het kan je helpen om je te disciplineren.
Het kan je goed gezelschap geven.
Het kan je geld opleveren in ruil voor je tijd.
Het kan misschien je nieuwsgierigheid belonen.
Het kan je voldoening schenken als je resultaat ziet.
Het kan je uitdagen als je vaardigheden beproefd worden.
Het kan je bevlogenheid bevorderen als je er plezier in hebt.
Het kan je financiële bijdragen aan de kerk vergroten.
Het kan je gezin voorzien van het nodige en meer.
Het kan gelegenheid scheppen om tijd met God door te brengen.

Werk kan dus een zegen zijn. Maar werk keert zich tegen je als het je opeist. Als je denkt dat je altijd bereikbaar moet zijn. Als er loyaliteit van je wordt geëist ten koste van de loyaliteit aan je geliefden. Als je altijd ingeklokt moet zijn en niet meer anders kunt denken en doen dan wat je werk van je verlangt. Als je gevangen zit in angst voor verlies en mislukking. Als je aan slapeloosheid, uitputting en ziekte lijdt. Als je je vriendschappen, de kerk, je gezin en Jezus uit het oog verliest.

Werk is bedoeld om een leven met God, je gezin en de kerk mogelijk te maken. Niets meer en niets minder.

Stiltetip – Neem je rust met Jezus, dat zal je werk altijd ten goede komen. Zelfs een minuut aandacht voor Hem verandert je werkdruk. Zie en zeg dus: ‘Ik rust in U’.