Rust – De wandelende rust

Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden.
Lucas 5:16

Jezus was een full time wandelaar. Drie jaar lang trok Hij in Galilea rond om de komst van Gods koninkrijk te proclameren, dat te onderbouwen met onderwijs en te onderstrepen met genezingen (Matteüs 4:23).

Hij was dag en nacht in touw met de menigte en zijn discipelen. Logisch dat we lezen dat Hij zich regelmatig terugtrok om alleen te zijn met zijn hemelse Vader.
Het is leuk om te zien dat Hij ook voor zijn leerlingen rustmomenten inbouwde.

Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten (Marcus 6:31).

Deze keer kwam van die rust echter niks terecht, omdat de menigte hen toch nog wist te vinden. Het maakte Jezus niet uit, Hij gaf zelfs nog meer. Hij voorzag niet alleen in geestelijk voedsel, maar ook in brood en vis.
Jezus zie je niet moe worden van zijn werk. Hij zegt dat het net als eten en drinken voor Hem is. Hij krijgt er energie van.

‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien’ (Johannes 4:34).

Dat komt omdat Hij wandelt in genade: Hij maakte optimaal gebruik van Gods gunst die op zijn leven rust. Zijn energiebalans staat altijd positief.
Jezus hoeft niet veel te rusten van zijn werk, omdat Hij kan rusten in zijn werk. Die houding draagt Hij graag aan je over.

Wink – Rust niet alleen van je werk, rust ook in je werk.