Stilte – David oefent ‘s ochtends en ‘s avonds

‘Uw liefde staat mij voor ogen.’
Psalm 26:3

David was een druk bezet man. Hij had veel talenten die hij allemaal moest inzetten. Er waren massa’s mensen van hem afhankelijk. Hij had ook talloze vijanden.
Maar in zijn drukke bestaan had hij een patroon aangebracht. Hij gebruikte het dagritme om zich te richten op God. Zo voedde hij het besef hoe God naar hem keek en hoe geliefd hij was. Dat sterkte hem in zijn identiteit.

De eerste momenten van de ochtend waren voor God.

‘In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u … en wacht.’
(Psalm 5:4)

En ook de laatste momenten van de dag.

‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in,
want u HEER laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.’
(Psalm 4:9)

David wist hoe geliefd hij was. Hij oefende zich erin om dat te blijven zien. Hij gebruikte zijn voorstellingsvermogen om te zien hoe God naar hem keek. Dat deed hij ’s ochtends al en dat gaf hem kracht voor de rest van de dag.

‘Ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen,
en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.’
(Psalm 17:5)

Stiltetip – Zoek juist ook vandaag weer je rust bij God. Neem er een half uur de tijd voor, het zal je helpen om beter je dag te besteden. Concentreer je eerst op je lichaam en je ademhaling om tot rust te komen. Richt je tegelijkertijd op Jezus. Wees bij Hem. Weet hoe geliefd je bent. Zie en zeg ook nu weer: ‘Jezus’.