Stilte – Daniël is van driemaal daags

In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.
Daniël 6:11

Ik was een jaar of veertien toen ik een schilderij in plakkaatverf maakte van een oude man met een witte baard. Hij zat met gesloten ogen en gevouwen handen voor een open raam. Het kwam te hangen boven de stoel waarin mijn moeder elke dag op een vast tijdstip zat te bidden.

Het schilderij is bij ons thuis ‘Daniël’ gaan heten. De profeet Daniël zat volgens de Bijbel namelijk precies als die man voor een open raam te biddden, drie keer per dag. Die gewoonte kostte hem bijna zijn leven, toen de koning van het rijk van Meden en Perzen een wet uitvaardigde dat alleen hij aanbeden mocht worden. Maar de leeuwen in de leeuwenkuil deinsden voor Daniël terug.

Er was trouwens nog iets bijzonders aan Daniëls gebedsmethode. Zijn raam stond open richting Jeruzalem, lezen we. Daar woonde God. Van daar verwachtte de verbannen profeet dan ook zijn zegen.
Hier heb je dus iemand die dagelijks de stilte opzocht, ondanks zijn drukke baan als minister. Kijk wat dat uitwerkte. Daniël werd een woordvoerder van God en overleefde zelfs drie koningen.

Herken je Daniëls gewoonte? Raak je ook al thuis in de stilte waarin je gesterkt wordt in Gods tegenwoordigheid?
Als je bidt, houd het raam van je hart dan open richting het kruis. Daaraan is elke veroordeling tot een einde gebracht. Daarom ben je bestand tegen elke invloed die je bedreigt.
Oefen jezelf om in elke omstandigheid zegen te verwachten.

Stiltetip – Houd vol. Blijf op een vaste tijd en plaats de stilte zoeken. Zie en zeg: ‘Jezus’.