Stilte – Nooit alleen in de stilte

In zijn nabijheid zullen wij leven.
Hosea 6:2

In Oosterse religies is het hoogste dat je kunt bereiken het Nirvana. Je moet je er lang voor afzonderen, veel mediteren en jezelf leeg maken tot je niets meer bent. Want dat betekent Nirvana: niets.

Maar daar ben je niet voor geschapen, om niets te zijn. Je bent ook niet gemaakt voor een eenzame stilte, waarin je jezelf oefent om niemand nodig te hebben behalve jezelf. Integendeel, je bent gemaakt om samen te zijn. Je wordt pas iemand in het bijzijn van anderen.

Alleen door anderen ontdek je wie je zelf bent. Degene die je dat het beste kan vertellen is degene die je het meeste kan vertrouwen. Iemand die jou het beste kent en het meeste van je houdt. Het liefst iemand die volmaakt is …

Iedereen is geschapen met een verlangen naar volmaaktheid. Die zul je niet vinden in jezelf en ook niet in een idool, een vriend of vriendin en zelfs niet in de natuur of een kunstwerk. Die vind je alleen in Jezus met zijn volmaakte liefde voor jou.

Je bent geschapen om je Maker te ontmoeten. Hij heeft je gewenst, gewild en altijd al liefgehad. Hij kan je vertellen wie je bent en waarom je er bent.

Wees je bewust van zijn aanwezigheid in jouw stilte. Hij drukt je niet terug in jezelf, maar richt je juist op. In zijn aanwezigheid word je vrij van jezelf, om optimaal tevoorschijn te komen zoals je bedoeld bent. Dankzij Jezus. Bewonder en aanbid Hem dan ook.

Wink – Er bestaat een lege stilte: de eenzaamheid. Dat is niets. Er is ook een gevulde stilte: die van Gods aanwezigheid. Dat is alles.