Stilte – Elia, kom uit je grot

‘Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd.’
Jesaja 54:4

Elia dacht dat het volk alles had verpest. Dat niemand meer voor God voldeed. God zou iedereen veroordelen. Elia veroordeelde ook zichzelf. Hij vond dat hij hard gewerkt had, maar over het resultaat was hij teleurgesteld. Daar werd hij depressief van. Hij wilde dood.

‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders’ (1 Koningen 19:4).

Elia verstopte zich op Gods berg in een grot. Daar had God ooit in verterend vuur de wet gegeven, de regels waar niemand aan voldeed. Maar God verscheen deze keer niet aan Elia in een storm, in aardbevingen of vuur. God verscheen in de stilte. Hij lokte Elia uit zijn grot met het gefluister van een zachte bries.

Elia ontdekte dat God in de stilte komt met genade. God zal verder gaan met zijn volk en met alle volken (1 Koningen 19).

Dat is ook goed nieuws voor jou. Wees niet bang voor de stilte. Vergelijk je met niemand. Laat je niet verontrusten door slecht te denken over anderen. Of over jezelf. Of over de toekomst. Denk ook niet dat God zich tegen je zal keren. Nee, Hij wil je juist aanmoedigen.

Kom uit je grot van zelfveroordeling. In de stilte zal God je met zijn fluistering hoop geven. Leven zul je!

Stiltetip – Neem weer (of nu voor het eerst) een half uur de tijd voor het beste leven dat God je gunt. Word stil in Gods tegenwoordigheid. Laat je vullen met zijn vrede en vreugde.